Er worden kosteloos gebedshuizen in Turkije open gesteld zoals kerken, kloosters en synagogen voor de minderheidsgroeperingen door de Turkse regering. Welke lange geschiedenis van multiculturele tolerantie in Turkije heeft laten zien door de jaren heen. Het hoogste besluitvormingsorgaan, de stichtingsraad, beheert en controleert religieuze stichtingen. Zij hebben dit besluit dan […]